balanse i livet.jpg

Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre ressurser, bli kjent med verdier, tankemønster, overbevisninger og strategier for å bringe mennesket til ønsket endring eller mål.

 

Coachen har utdannelse i å lytte, observere og stille bevisstgjørende spørsmål slik at klienten selv tar eierskap i egen utvikling.

En coach er handlingsfokusert og baserer seg på et positivt menneskesyn og har som visjon at mennesker har alle de ressursene som skal til for å nå sine drømmer og mål.