se lyset.jpg

NLP står for Nervo Lingvistisk programmering og er en form for selvhjelpspsykologi. Mange sier at NLP  er en "brukermanual for hjernen" og "læren om hvordan vi gjør mening ut av tilværelsen." 

NLP handler om hvordan du som menneske bruker deg selv og hvordan det faktisk er mulig å endre dine begrensende tanker og inngrodde overbevisninger. 

Nevro handler om sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen vi registrerer gjennom sansene våre og hvordan vi lagrer denne informasjonen.

Lingvistisk handler om hvordan vi uttrykker tankene våre gjennom verbalt språk, kroppspråk og sammenhengen mellom våre sanser og vårt språk.

Programmering handler om hvordan vi programmerer oss selv gjennom erfaringer, strategier og indre bilder. Dette danner våre tanke- og handlingsmønstre.

NLP handler om kommunikasjon, språk, om det å mestre sinnet, om indre opplevelser og tankemønstre.